SPORTOVNÍ CENTRUM

ALPANKA

Pro všechny rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát nestandardní předškolní vzdělávání, otevřeme od 1.9.2020   SPORTOVNÍ CENTRUM ALPANKA.

  • otevírací doba: pondělí – pátek 7:00 – 16:30
  • kapacita centra: 20 dětí ve věku od 3 do 6 let
  • stravování – přesnídávka, oběd, svačina + celodenní pitný režim

(dle spotřebního koše pro MŠ)

 

Kde nás najdete: Plzeň – Radobyčice, Tisová 11 – novostavba v klidné části Radobyčic

Jak nás kontaktovat:  scalpanka@seznam.cz

Kdy si ALPANKU můžete prohlédnout a dozvědět se více:

Čtvrtek 16. a 23.dubna 2020 od 9.00 do 16.30 hodin

 

Proč sportovní centrum?

Pohybové aktivity by měly být nezbytnou součástí každodenního života (nejen) dětí. V dnešní době se zvyšuje počet obézních dětí a zároveň se snižuje jejich fyzická kondice. Proto je jedním z našich cílů věnovat se budování emoční vazby dětí k pohybu a podpora dětí v tom, co mají rády, co je jim přirozené a jejich vedení tak, aby se pohybové aktivity staly přirozenou součástí jejich života. Naší snahou není vyrovnat osobnostní rozdíly ani rozdíly v individuálních výkonech dětí, náš záměr je vyrovnat jejich vzdělávací šance.

Vzdělávací program ve Sportovním centru ALPANKA bude vycházet z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a rozdělen do čtyř tématických celků podle ročních období.

Prioritou vzdělávání bude maximální přizpůsobení vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí a respektování jejich vývojových specifik.

Podmínky pro vzdělávání (věcné podmínky, životosprávu, psychosociální podmínky, organizaci chodu, pedagogické zajištění) nastavíme tak, aby výsledkem byly šťastné děti a spokojení rodiče.

SC ALPANKA bude uplatňovat tyto metody a formy práce:

  • prožitkové učení hrou a činnostmi dětí – založeno na přímých zážitcích dětí (podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podceňuje radost dítěte z učení a jeho zájem poznávat nové)
  • situační učení - založeno na vytváření a využívání situací, které poskytují dětem srozumitelné praktické ukázky a souvislosti (děti učí dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebují a lépe tak chápou jejich smysl)
  • spontánní sociální učení – založeno na principu přirozené nápodoby (poskytuje dětem vzory chování a postojů, které jsou k přejímání vhodné)
  • didakticky zacílená činnost – bude dětem nabízena a přímo či nepřímo motivována
  • spontánní a řízené aktivity se budou v průběhu dne vyváženě střídat

 

Naše motto: „Pohyb je život